Pamiatky UNESCO na Slovensku

Slovensko má sedem zápisov na Zoznam svetového dedičstva UNESCO, o dva sa delí s ďalšími krajinami. Medzi slovenské pamiatky UNESCO patria:

  • Historická časť banského mesta Banská Štiavnica na strednom Slovensku.
  • Levoča, Spišský hrad a súvisiace kultúrne pamiatky Spišské Podhradie, Spišská Kapitula a Žehra.
    Na zoznam je zapísané Historické jadro Levoče, ktoré predstavuje unikátny komplex architektonických gotických a renesančných pamiatok zoskupených na najväčšom európskom stredovekom námestí. Dielo Majstra Pavla z Levoče. Spišský hrad, ktorý je najrozsiahlejšou hradnou zrúcaninou v strednej Európe a tiež jedným z najväčších hradných komplexov v celej Európe, sa rozkladá na kopci blízko mestečka Spišské Podhradie. Kostol Ducha Svätého v obci Žehra, Dreveník, čo je travertínová kopa v tvare stolovej hory v Hornádskej kotline, Spišské Podhradie a Spišská Kapitula.
  • Vlkolínec je najzachovalejší a najkompletnejší celok pôvodných ľudových stavieb na Slovensku a je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. V súčasnosti je táto osada mestskou časťou Ružomberku.
  • Mestská pamiatková rezervácia Bardejov, zachovalé historické centrum mesta na severovýchode Slovenska v regióne Šariš.
  • Drevené chrámy slovenských Karpát medzi ktoré patrí Kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove, kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne, kostel Najsvätejšej Trojice v Kežmarku, drevený artikulárny kostol v Leštinách, drevený artikulárny kostol so zvonicou v Hronseku, archanjela v Ladomirovej, chrám Prenesenie pozostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej
  • Pôvodné bukové lesy Karpát a ďalších oblastí Európy, zahŕňa 78 lokalít v niekoľkých krajinách Európy. Na Slovensku sú to tieto lokality: Havešová, Rožok, Stužica – Bukovské vrchy, Vihorlatský prales
  • Jaskyne Aggteleckého krasu a Slovenského krasu – Súčasťou svetového prírodného dedičstva sú jaskýň lokality Slovenského krasu na Slovensku a Aggteleckého krasu v Maďarsku a k tomu ešte Dobšinská ľadová jaskyňa v regióne Slovenského raja. V Slovenskom krase sú to Jaskynný systém Baradla – Domica, Kančí priepasť, Drienovská jaskyňa, Jaskynný systém Gombasecká jaskyňa – Silická ľadnica, Hrušovská jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Obrovská priepasť, Snežná diera a Zvonivá jama.
  • Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť) – Zápis sa týka prvej, západnej, časti Dunajského Limesu a zahŕňa sedemdesiat sedem pamiatok rímskeho hraničného systému na rieke Dunaj od bavorského Bad Göggingu po Ižu na Slovensku. Dunajského Limesu na slovenskom území sú dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave – Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži.

Návrhy slovenských lokalit na zápis do Svetového dedičstva UNESCO